ČITAJTE GOVOR TELA VAŠEG PSA

Category: Psihologija

Dok ljudi prvenstveno koriste reči za komunikaciju, psi koriste energiju, odnosno izražavaju se kroz govor tela,  te da bismo komunicirali sa svojim psima, moramo naučiti i usvojiti njihov ‘jezik’ umesto da očekujemo da će oni naučiti naš.
Jedan od načina da se dekodira jezik psa je da zapamtimo formulu: Energija = Namera i Emocija. Dakle, njegova energija su “njegova namera i emocije, koje rade zajedno”, a to saopštava njegov govor tela.
Ilustraciju ovoga najbolje možemo videti kada se psi igraju. Dok jedan prilazi drugom ima telo u obliku luka, pokret je ka napred, ali je prednji deo tela skroz spušten ka zemlji. Namera (kretanje) je uzbuđenje, ali emocija (spušteno telo) je prijateljski znak, tako da je energija razigrana.

Budite svesni energije

Važno je podsetiti da slična ponašanja mogu da znače sasvim različite stvari. Na primer, I srećan uzbuđen pas i agresivan pas mogu krenuti napred ka nekoj osobi, ali jedan to čini jer je razigran, a drugi jer se oseća ugroženim. Isto tako, pas može da pobegne u strahu ili može pobeći da bi pokrenuo igru lova sa drugim psom.
Stoga moramo da obratimo pažnju na posebne delove tela, kao što su glava, uši, rep, leđa, jer nam njihov položaj mnogo toga poručuje. Što su podignutiji uvis, to nam pas više govori koliko je dominantan, dok s druge strane, što su spušteniji I bliži zemlji, govore nam koliko su submisivni I nesigurni.
Obratite pažnju i koliko je napeto i kruto celo telo, a naročito leđa i noge. Što je napetije to je viši energetski nivo.

Izvor: sa bloga dresera Džulijana Vajs-Resler